10.04.2018

Plan podziału spółki SpeedUp IQbator Sp. z o. o. plan podziału spółki.

10.07.2014

W związku z realizacją projektu pt. „Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy SpeedUp IQbator Sp. z o.o., a jego partnerami biznesowymi z kraju i zagranicy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie (nr Projektu WND.POIG.08.02.00-30- 150/14). zapraszamy do składania ofert na: Usługi programistyczne. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług programistycznych.

15.01.2014

W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, zapraszamy do udziału w postępowaniu dotyczącym realizacji usług polegających na zapewnieniu sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach ww. projektu. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług polegających na zapewnieniu sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników szkoleń.

20.12.2013

W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, zapraszamy do udziału w postępowaniu dotyczącym realizacji doradztwa z zakresu fotowoltaiki w ramach ww. projektu. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji doradztwa z zakresu fotowoltaiki.

20.12.2013

W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, zapraszamy do udziału w postępowaniu dotyczącym realizacji doradztwa z zakresu efektywności energetycznej w ramach ww. projektu. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji doradztwa z zakresu efektywności energetycznej.

20.12.2013

W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, zapraszamy do udziału w postępowaniu dotyczącym realizacji szkoleń w ramach ww. projektu. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkoleń.

20.12.2013

W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, Speedup Iqbator Sp. z o.o. (organizator postępowania) zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi doradczej w zakresie rozliczania ww. projektu. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasada konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi doradczej w zakresie rozliczania projektu

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: format pdf format doc

20.12.2013

W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, Speedup Iqbator Sp. z o.o. (organizator postępowania) zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji doradztwa z zakresu kogeneracji w ramach ww. projektu. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasada konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji doradztwa z zakresu kogeneracji

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: format pdf format doc

15.12.2012

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Zakupu reklam/usług i materiałów promocyjnych/mediów

Zapytanie ofertowe nr 10, 15.12.2012

15.11.2012

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Druk materiałów promocyjnych.

Zapytanie ofertowe nr 9, 15.11.2012

28.10.2012

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Koszt przeprowadzenia audytu przygotowującego do końcowego rozliczenia Projektu

Zapytanie ofertowe_audyt, 28.10.2012

01.06.2012

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Stworzenie banneru reklamowego.

Zapytanie ofertowe nr 8, 01.06.2012

01.06.2012

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Zakupu reklam/usług i materiałów promocyjnych/mediów.

Zapytanie ofertowe nr 7, 01.06.2012

02.05.2012

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Zakup kompletnego oprogramowania specjalistycznego dla 6 notebooków.

Zapytanie ofertowe nr 6, 02.05.2012

02.05.2012

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Zakup 6 notebook'ów.

Zapytanie ofertowe nr 5, 02.05.2012

01.12.2011

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Zorganizowania rocznej edycji konkursu TechAward na najlepsze prace dyplomowe.

Zapytanie ofertowe nr 4, 01.12.2011

01.12.2011

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Pozycjonowanie witryny Internetowej projektu (SEO - search engine optimization).

Zapytanie ofertowe nr 3, 01.12.2011

01.12.2011

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Obsługa graficzna projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2, 01.12.2011

01.12.2011

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Zorganizowanie rocznej edycji programu: IQResidence.

Zapytanie ofertowe nr 1, 01.12.2011

01.12.2011

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Zakupu reklam/usług i materiałów promocyjnych/mediów.

Zapytanie ofertowe_materialy promocyjne, 01.12.2011

01.12.2011

W związku z realizacją Projektu pt. „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć” (Nr Projektu WND-POIG.03.01.00-00-008/09) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SpeedUp IQbator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Zakup bannerów internetowych.

Zapytanie ofertowe, 01.12.2011

 
Facebook