Aktualności:

Nowi członkowie klastra

Skład powiązania E-commerce Connections oficjalnie został powiększony o nowe podmioty  uczestniczące w kooperacji. W dniu 6 listopada 2012 r. do klastra na mocy deklaracji przystąpił Internetowykantor.pl Czekalski Olek sp.j, Cogision sp. z o.o oraz Subscrea sp. z o.o.  Internetowykantor.pl Czekalski Olek sp.j. Internetowykantor.pl to pierwszy w Polsce serwis umożliwiający bezpieczną, tanią i szybką wymianę walut przez Internet. Od 2010 roku z ich usług skorzystało już przeszło 62 tys. klientów. Podmiot będzie pełnił role doradcza w tworzonym łańcuchu wartości, poprzez transfer technologii w sieci powiązania, wymieniając się informacjami z poszczególnymi jego członkami. W związku z charakterem działalności podmiotu i branży w jakiej funkcjonuje członek powiazania skupi się na doradztwie w zakresie internetowej wymiany walutowej. Cogision sp. z o.o zajmuje się badaniem i poprawą użyteczności (usability) stron www i sklepów internetowych. Cogision prowadzi badania z użytkownikami, badania jakościowe (FGI, IDI), ankietowe, wywiady, badania on-line, badania terenowe, eye tracking, mobile eye tracking. Dostarcza również analiz konkurencji, przygotowuje strategie rozwoju produktów interaktywnych i prowadzi działalność consultingową. W ramach powiazania kooperacyjnego podmiot będzie wykonywał projekty badawcze związane z problematyka użyteczności, architektury informacji oraz projektowania interakcji z dużym naciskiem na branżę e-commerce. Subscrea sp. z o.o. to platforma pozwalająca na uruchamianie programów abonamentowych umożliwiając klientom subskrybować często kupowane przedmioty. Tym samym będzie w ramach powiązania służyła modelem budowy trwałych relacji z klientami oraz działań marketingowych podejmowanych w celu rozwijania wzajemnej współpracy.

Na mocy kolejnych rozmów z potencjalnymi członkami powiązania kooperacyjnego, swój udział w klastrze zgłosiła również firma Profit Jan Kopciał, która funkcjonuje na rynku pod nazwą Europaczka. Przystąpienie do powiązania kooperacyjnego nastąpiło na skutek  podpisanej deklaracji członkowskiej z dnia 12 listopada 2012 r. Podmiot pojawił się na rynku w 2004 roku. Głównym powodem, na wykreowanie nowej usługi były wygórowane (jak na Polskie warunki) ceny za przesyłki międzynarodowe. Wielu sprzedawców i eksporterów nie mogło konkurować z zachodnimi przedsiębiorstwami, ponieważ koszty wysyłki ich towarów były często wyższe niż sam towar. Europaczka otworzyła bramę na rynek europejski dla firm, które sprzedają swoje towary do krajów UE. Podmiot w ramach współpracy pełnił będzie kontrolę nad realizacją wspólnych procesów związanych ze świadczeniem innowacyjnej usługi zaspokajając w pełni potrzeby klientów powiązania kooperacyjnego.

Oprócz wskazanych podmiotów, chęć uczestnictwa w powiązaniu zgłosiły również przedsiębiorstwa związane bezpośrednio z branżą e-commerce Przedsiębiorstwo Handlowe "Traf" sp.j. oraz JUST FUN S.C. Odbyło się również spotkanie (14.11.2012r.), na którym przedstawiciele wskazanych podmiotów wyrazili chęć uczestnictwa w klastrze. W ciągu kilku najbliższych tygodni podjęta zostanie decyzja o przyłączeniu podmiotów do E-commerce Connections.

W dniu 15 listopada 2012 r. powiązanie kooperacyjne E-commerce Connections złożyło dokumentację aplikacyjną w ramach Działania 5.1 POIG – faza rozwoju na projekt pt. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności klastra „e-Commerce Connections.

Podsumowanie spotkania

W dniu 8 października 2012 roku odbyło się cykliczne spotkanie członków powiązania kooperacyjnego określające plan działań na najbliższe miesiące. Podczas dyskusji podjęto kwestie związane przede wszystkim z przygotowaniami nad dokumentacją w ramach Działania POIG 5.1 – faza rozwoju, gdyż członkowie powiązania podjęli decyzję o aplikowaniu o dofinansowanie. W odniesieniu do tego dyskutowano na temat kierunków rozwoju powiązania, najnowszych rozwiązań oraz modeli realizacji nowych, innowacyjnych usług, będących efektami działalności klastra. Gośćmi spotkania byli również przedstawiciele firm Internetowykantor.pl Czekalski Olek sp.j, Subscrea sp. z o.o., Cogision sp. z o.o. oraz Profit Jan Kopciałzainteresowanych współpracą i wstąpieniem do kooperacji. Podczas spotkania omówiono zadania, cele oraz oczekiwania dotyczące wzajemnej współpracy w ramach kooperacji. Następnie została przeprowadzona dyskusja dotycząca poruszonych zagadnień.

Podsumowanie spotkania

W dniu 6 września 2012 roku miało miejsce pierwsze powakacyjne spotkanie przedstawicieli klastra, na którym poruszono szereg kwestii dotyczących rozwoju powiązania. Przede wszystkim podjęto uchwałę związaną z przystąpieniem nowego członka -  IAI S.A. Dnia 14 września 2012 roku podpisał on deklarację o przystąpieniu do powiązania kooperacyjnego. Podmiot wchodzący w skład powiazania kooperacyjnego - IAI S.A. to firma, która dostarcza zaawansowaną platformę w chmurze do prowadzenia sprzedaży w Internecie (sklep internetowy i hurtownia internetowa). Oferuje kompleksowe usługi od wdrożeń, poprzez tworzenie grafiki, po integracje z istniejącymi systemami wykorzystywanymi w firmie. W ramach klastra podmiot będzie odpowiedzialny za specyfikację i zakres poszczególnych podejmowanych działań zmierzających do wytworzenia produktu finalnego. Bedzie dzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą branży e-commerce określając sposoby funkcjonowania i działania poszczególnych elementów nowego produktu.

Podczas wrześniowego spotkania dyskusyjnego członkowie E-commerce Connections podjęli również decyzję o rozpoczęciu działań na rzecz internacjonalizacji działalności klastra, co postawiono sobie za jeden z celów w ramach realizacji projektu na wczesną fazę rozwoju w ramach Działania 5.1 POIG.  Skutkiem tego nawiązano współpracę poprzez list intencyjny dnia 24.09.2012 r. z NORWEGIAN- POLISH CHAMBER OF COMMERCE. Jest to podmiot o charakterze  non profit, która koncentruje się na promowaniu współpracy biznesowej pomiędzy podmiotami z Norwegii i Polski. Misją partnera jest stymulowanie relacji zapewniając środowisko do działań na rzecz rozwoju handlu, w tym handlu e-commerce.  Klaster zajmuje się organizowaniem i reprezentowaniem polsko-norweskiej społeczności biznesowej, która działa na rynku norweskim.  Zajmuje się również regularną organizacją wspólnych wydarzeń i konferencji, podczas których prelegenci wskazują na kierunki rozwoju potencjalnego inwestowania oraz szanse obecnej współpracy polsko-norweskiej. Celem powiazania jest zacieśnienie wzajemnej współpracy, wymiany informacji oraz doświadczeń zmierzających do rozwijania silnej współpracy, opartej na wspólnie wypracowanych wzorcach. Współpraca stron dotyczy:

- wymiany doświadczeń przy okazji udziału w wizytach naukowych, spotkaniach i konferencjach

- nabywania i dzielenia się wiedzą z ramach udziału lub organizacji szkoleń, warsztatów, sympozjów, posiedzeń,

- tworzenia wzajemnych przyjaznych związków i relacji partnerskich

- integracji nowych partnerów poprzez wspólne inicjatywy poprzez konstruowanie sieci

Podsumowanie spotkania

W ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu 20 lipca 2012 roku członkowie powiązania kooperacyjnego dokonali podsumowania działalności E-commerce Connections w  II kwartale 2012 r. Gościem spotkania był przedstawiciel firmy IAI S.A, zainteresowanej współpracą i wstąpieniem do kooperacji. Przedstawiciel IAI S.A. omówił zadania, cele oraz oczekiwania dotyczące wzajemnej współpracy w ramach kooperacji. Następnie została przeprowadzona dyskusja na poruszone w wystąpieniu zagadnienia.

Niezwykle istotnym wydarzeniem była również informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach Działania 5.1 POIG – wczesna faza rozwoju,  na projekt pt. „Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży e-commerce”. Celem projektu  jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej członków powiazania poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi i stworzenie strategii rozwoju powiazania kooperacyjnego wraz z propozycją wspólnych projektów. Szereg zaplanowanych działań w ramach projektu służyć będzie wzmocnieniu pozycji przedsiębiorstw na rynku krajowym, umożliwiając wykorzystanie realizowanej współpracy do opracowania i wdrożenia na rynku innowacyjnych produktów, będących efektem wspólnych prac, przepływu technologii, wynikiem wymiany wiedzy, umiejętności pracowników i budowy zaufania pomiędzy partnerami.

Podsumowanie warsztatu

W dniu 13 czerwca 2012 roku odbył się kolejny warsztat "Transfer wiedzy i technologii w zakresie branży e-commerce". Wzięli w nim udział przedstawiciele członków powiązania kooperacyjnego oraz goście ze świata nauki i biznesu. W ramach paneli rozmawiano na temat zrównoważonego rozwoju klastra, jak również wykorzystania  środków zewnętrznych. W dalszej części dyskutowano również nad tendencjami rozwojowymi branży e-commerce, wskazując na jej ograniczenia w stosunku do rynku polskiego, jak i zagranicznego. Podjęto także tematykę rozpoczęcia ewentualnej współpracy z podmiotami zagranicznymi. Prezentacje poparte były licznymi danymi, zdjęciami oraz przykładami. Celem warsztatów byłą również dyskusja dotycząca nowych trendów w branży e-commerce m.in. indywidualizm, subskrypcje. Pracowano również nad nowymi modelami promocji i marketingu w e-biznesie. Poruszono niezwykle istotną kwestię związaną z bezpieczeństwem transakcji elektronicznych oraz ochrony e-commerce. Aby osiągnąć zakładane cele i przyczynić się do niwelacji ograniczeń rynkowych niezbędne jest podjęcie szeregu działań zmierzających do poprawy funkcjonowania podmiotów z branży e-commerce na temat, których wywiązała się podczas spotkania ożywiona dyskusja. Podjęto decyzję, aby temat barier z jakimi borykają się przedsiębiorcy podejmujący inwestycje w e-commerce był tematem kolejnego spotkania.

Podsumowanie panelu dyskusyjnego

15 maja 2012 roku miał miejsce kolejny panel dyskusyjny, zorganizowany w siedzibie koordynatora powiazania kooperacyjnego. Podczas wspólnego spotkania podjęto tematykę związaną z problemami w e-handlu oraz przedstawiono najnowsze i najbardziej efektywne strategie działalności dla podmiotów – członków powiązania we współpracy z przedstawicielami rynku e-commerce. Podczas panelu dyskusyjnego omawiano  case studies- każdy z członków powiazania prezentował własne rozwiązania, dzielił się doświadczeniami, istotne były zwłaszcza prelekcje przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz jednostki naukowej, będących ekspertami i konsultantami w dziedzinie e-commerce.

Podsumowanie spotkania

W dniu 19 kwietnia 2012 roku odbyło się cykliczne spotkanie członków powiązania kooperacyjnego podsumowujące pierwszy kwartał 2012 roku. Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano na temat dotychczasowych sukcesów i porażek klastra, podjęto tematy związane z użytecznością i wizerunkiem marki powiązania. Tematy poruszane przez prelegentów dotyczyły również nowych sposobów udoskonalenia działania e-sklepów, tworzenia systemów zarządzania treścią stron www, pozycjonowania. Dyskutowano również na efektywnymi narzędziami e-marketingu

Podsumowanie panelu dyskusyjnego

16 marca 2012 r. w siedzibie Koordynatora powiązania kooperacyjnego SpeedUp IQbator - odbył się panel dyskusyjny „E-commerce Development”, w którym uczestniczyli członkowie powiązania kooperacyjnego. Kolejne spotkanie jest efektem przyjętej strategii działalności powiązania, która zakłada cykliczne spotkania celem wymiany poglądów, inspirowania oraz przekazywania wzajemnych wskazówek i zyskownych metod nt. rozwoju branży e-commerce. Podczas kilku prelekcji oraz paneli dyskusyjnych, uczestnicy uzyskali szereg informacji związanych z najnowszymi trendami w e-biznesie. Zakres tematyczny spotkania dotyczył m.in.

- innowacyjnych strategii i rozwiązań dla e-commerce,

- najlepsze (i najgorsze) e-praktyki, poparte inspirującymi case studies

Podsumowanie seminarium

W dniu 6 lutego 2012 r. odbyło się seminarium dla członków powiązania kooperacyjnego „Kierunki rozwoju E-commerce Connections” na którym dyskutowano na temat najnowszych technologii w branży e-biznesu. Odbył się również panel dotyczący diagnozy aktualnych potrzeb członków, dokonano wymiany informacji. W ramach spotkania prelegenci podjęli również tematy związane z :

- Przyszłością  e-commerce w Polsce
- Aspektami prawnymi  prowadzenia e- firmy
- Nowymi technologiami w służbie e-commerce
- Najnowszymi platformami sklepowymi
- Rozwiązaniami dla e-biznesu
- Zarządzaniem treścią
- Logistyką procesu zakupowego
- Bezpieczeństwem transakcji
- Systemami płatności
- Pozycjonowaniem i budowaniem marki

Złożenie dokumentacji projektowej

W dniu 31 stycznia 2012 roku klaster E-commerce Connections złożył dokumentację projektową pt. „Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży e-commerce” w ramach działania 5.1 POIG

Uniwersytet Ekonomiczny członkiem klastra

Dnia 30 stycznia 2012 r. kolejnym członkiem klastra został Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pełniący funkcje jednostki naukowej w ramach prowadzonej współpracy kooperujących podmiotów. Zakładany udział w powiązaniu dotyczyć będzie inicjowania działań na rzecz wymiany wiedzy i kompetencji wśród członków klastra. Uniwersytet będzie także służyć swoim potencjałem i rozpoznaniem branży, jak i wiedzą na temat panujących tendencji na rynkach, w tym rynku e-commerce. Partner przekaże bezpłatnie wyniki następujących badań:

- badania rynku pod kątem przyszłych potrzeb konsumentów lub zbytu wyrobów,

- badanie stanu obecnego i prognozowanie przyszłego rozwoju techniki w danej branży (e-commerce),

- badania rynku, rozwoju stosowanych techniki wraz z prognoza rozwoju technologicznego, które to badania znacznie wzmocnią wiedzę wszystkich członków kooperacji jak i pozwolą na określenie celów, do jakich będzie zmierzać kooperacja wraz z określeniem dróg ich osiągnięcia

Nowa firma w klastrze

W dniu 26 stycznia 2012 r. do powiązania kooperacyjnego przystąpiła Instytucja Otoczenia Biznesu – Biznes i Nauka Sp. z o.o. Jej działalność statutowa polega na łączeniu świata naukowego z biznesem. Podmiot podejmuje wysiłki na rzecz wsparcia naukowców w komercjalizacji wynalazków oraz wyników badań. Umożliwia również przedsiębiorcom dostęp do specjalistycznej wiedzy ze świata nauki, dostarczając także najlepszych ekspertów z różnych dziedzin naukowych. IOB wspiera również przedsiębiorców w zakresie poszukiwania naukowców mogących realizować dla firm badania naukowe, wyszukuje wynalazki do komercjalizacji oraz pomaga w nawiązaniu współpracy z ekspertami. Podmiot będzie wspierał powiązanie E-commerce Connections w tym zakresie.

Nowa firma w klastrze

W dniu 12 stycznia 2012 r. do powiązania kooperacyjnego przystąpiła spółka Traffic Trends działająca w sektorze ITC, skupiająca się na optymalizacji stron internetowych. Szczególna specjalizacja dotyczy branży e-commerce, gdzie podmiot zapewnia pełną obsługę na etapie planowania i wdrażania sklepu internetowego dla swoich klientów.

Podsumowanie spotkania

W dniu 10 stycznia 2012 r. odbył się panel dyskusyjny członków E-commerce Connections zorganizowany przez Koordynatora powiązania kooperacyjnego, który dotyczył nakreślenia wizji oraz strategii działania na rok 2012. Podczas spotkania dyskutowano nad prognozowanymi trendami w branży e-commerce w 2012 roku. Podjęto również temat możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć podmiotów będących członkami powiązania, celem stworzenia wspólnej strategii rozwoju klastra.  W ramach nakreślania wizji zdecydowano o  realizacji projektów oraz przyjęto propozycję wspólnego produktu (usługi o charakterze innowacyjnym skierowanej do branży e-commerce). W tym celu podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi, celem rozpoczęcia zaawansowanych działań. Efektem spotkania było decyzja członków klastra dotycząca aplikowania w  ramach Działania 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wczesną fazę rozwoju powiązania.

Podsumowanie spotkania

W dniu 08.12.2011 odbył się panel dyskusyjny nawiązujący do ustaleń, kończących warsztaty pt.: "Transfer wiedzy i technologii w zakresie branży
e-commerce". Podczas panelu poroszono szereg kwestii regulujących funkcjonowanie branży e-commerce, w tym szczególny nacisk położono na bariery z jakimi borykają się przedsiębiorcy chcący zainwestować środki finansowe w branże e-commerce. Wśród głównych problemów najczęściej wymieniano: brak rozpozna potrzeb branży, zmieniająca się technologia, zmiany strukturalne w branzy, opierając się o publikowane okresowo raporty, a także własne doświadczenia poszczególnych uczestników powiązania kooperacyjnego.

Podsumowanie warsztatów

W dniu 25.11.2011 odbył się warsztat pt.: "Transfer wiedzy i technologii w zakresie branży e-commerce". W warsztacie udział wzięli liczni przedstawiciele zarówno świata biznesu jak i nauki.
Poszczególne moduły warsztatu takie jak: zrównoważony rozwój i podstawy prawne wykorzystania środków zewnętrznych. W dalszej części warsztatów przedstawiono także tendencje rozwoju branży e-commerce oraz jej ograniczenia na rynku polskim
i w odniesieniu do rynków zagranicznych. Prezentacje poparte były licznymi danymi, zdjęciami oraz przykładami.
Celem warsztatu było przedstawienie jego uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat sposobów uzyskania wsparcia podmiotów z wykorzystaniem środków zewnętrznych
i warunków jego uzyskania Warsztat był również doskonała okazją do zgłębienia wiedzy na temat e-commerce, oraz uświadomienia uczestnikom wagi podejmowanych działań skierowanych dla branży
e-commerce. Aby osiągnąć zakładane cele i przyczynić się do niwelacji ograniczeń rynkowych niezbędne jest podjęcie szeregu działań zmierzających do poprawy funkcjonowania podmiotów
z branży e-commerce na temat, których wywiązała się podczas spotkania ożywiona dyskusja. Podjęto decyzję, aby temat barier z jakimi borykają się przedsiębiorcy podejmujący inwestycje w e-commerce był tematem kolejnego spotkania

Podsumowanie spotkania

W dniu 25.10.2011 odbyło się kolejne spotkanie członków Kooperacji "e-Commerce Connections". Głównym tematem spotkania było omówienie korzyści i możliwości współpracy w ramach kooperacji.
Gościem spotkania był przedstawiciel firmy Trafic Trends zainteresowanej współpraca
i wstąpieniem do kooperacji. Przedstawiciel Trafic Trends omówił zadania, cele oraz oczekiwania dotyczące wzajemnej współpracy w ramach kooperacji. Następnie została przeprowadzona dyskusja na poruszone w wystąpieniu zagadnienia.
Omówiono także zakres i oczekiwania Uczestników kooperacji z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi oraz przedsiębiorcami niebędącymi Uczestnikami.
Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań wśród członków kooperacji w zakresie ich potrzeb. Na ich podstawie przedstawiono plan organizacji szkoleń, prowadzenia konsultacji, warsztatów na I kw. 2012 r.
Poruszono także kwestie zapewnienia dostępu do informacji oraz tworzenia baz danych
z zakresu wspierania, rozwoju i kompleksowej obsługi.

Podsumowanie spotkania

W dniu 09.09.2011 odbyło się pierwsze z zaplanowanych na 2011 rok, spotkanie członków Kooperacji "e-Commerce Connections". Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii organizacyjnych, a także przedstawienie planu działań powiązania kooperacyjnego
w najbliższym czasie. Jedną z ważniejszych kwestii było przedstawienie osób wchodzących
w skład poszczególnych organów powiązania kooperacyjnego. Zapowiedziano, że wśród członków porozumienia przeprowadzone będzie badanie określające ich potrzeby. Wyniki mają zostać przedstawione na spotkaniu planowym w ostatniej dekadzie października br.

 
Facebook