SpeedUp IQbator sp. z o.o. realizuje projekt pn.

"Wzrost konkurencyjności firmy SpeedUp IQbator celem przygotowania Planu Rozwoju Eksportu"

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-161/11-00

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.10.2011 – 31.12.2011.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15 375,00 zł (kwota dofinansowania 10 000,00 zł).

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail:
info@speedupiqbator.com

 

DOTACJE NA INNOWACJE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

InnowacyjnaUE

 
Zainwestuj

Chcesz zainwestować w podobny projekt?

Szukasz nowych możliwości inwestycyjnych? Weź pod swoje skrzydła młodych przedsiębiorców z najbardziej atrakcyjnych branż. Ulokuj swój kapitał w najbardziej innowacyjnych polskich start-upach, zyskuj na wzroście ich wartości.

Facebook