SpeedUp IQbator sp. z o.o. realizuje projekt pn.

"SpeedUp IQbator – Inteligentny Kapitał dla Innowacyjnych Przedsięwzięć"

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.03.01.00-00-008/09-00

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.01.201030.06.2013.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14 397 567,50 zł (kwota dofinansowania 14 397 567,50 zł).
info@speedupiqbator.com

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail:

 

DOTACJE NA INNOWACJE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

InnowacyjnaUE

 
Zainwestuj

Chcesz zainwestować w podobny projekt?

Szukasz nowych możliwości inwestycyjnych? Weź pod swoje skrzydła młodych przedsiębiorców z najbardziej atrakcyjnych branż. Ulokuj swój kapitał w najbardziej innowacyjnych polskich start-upach, zyskuj na wzroście ich wartości.

Facebook