DOTACJE NA INNOWACJE

SpeedUp IQbator Sp. z o.o. realizuje projekt pn.
‘Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży e-commerce’

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej członków powiązania poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi i stworzenie strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego wraz z propozycją wspólnych projektów. Projekt ukierunkowany jest na pogłębianie i wzmocnienie  powiązań pomiędzy firmami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowo- biznesowymi tworzącymi powiązania kooperacyjne klastrowe o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt ma na celu stymulowanie wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań  oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład utworzonego powiązania kooperacyjnego. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01/09/2012 – 31/03/2013

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pan Marcina Fajfera: info@speedupiqbator.com

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać

http://europa.eu/index_pl.htm

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

DOTACJE NA INNOWACJE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

InnowacyjnaUE

 
Zainwestuj

Chcesz zainwestować w podobny projekt?

Szukasz nowych możliwości inwestycyjnych? Weź pod swoje skrzydła młodych przedsiębiorców z najbardziej atrakcyjnych branż. Ulokuj swój kapitał w najbardziej innowacyjnych polskich start-upach, zyskuj na wzroście ich wartości.

Facebook